OKNA FIBERGLASS

Czy zastanawialiście się Państwo nad uciążliwością okien otwieranych do wewnątrz pomieszczenia? W Polsce nie spotyka się innych rozwiązań. Tymczasem niezwykle praktyczni Amerykanie i Kanadyjczycy zdecydowanie preferują rozsuwany system otwierania okien.

Oto kilka argumentów na rzecz takiego systemu otwierania:

 • czy pamiętacie swoje problemy z kwiatkami stojącymi na parapecie i z firankami zahaczającymi o otwierane do wewnątrz skrzydło okna – w systemie przesuwanym ten problem nie istnieje,
 • czy pamiętacie niebezpiecznie trzaskające skrzydła okien rozwieranych w przypadku silnego wiatru – w systemie przesuwanym żaden wiatr nie przesunie uchylonego skrzydła,
 • czy pamiętacie te niemiłe sytuacje kiedy ktoś – niestety najczęściej dziecko – uderza głową w otwarte do wewnątrz pokoju skrzydło okna – w oknach rozsuwanych takie zdarzenia nie mają miejsca,
 • czy pamiętacie problemy z psującymi się okuciami okien rozwieranych – stolarka otwierana przesuwnie nie wymaga specjalnych okuć – naprawdę nie trzeba się siłować aby domknąć skrzydło okna.

 Stolarka budowlana oferowana Państwu przez naszą firmę spełnia wszystkie powyższe cechy, posiada wszystkie możliwe atesty, a ponadto – wyposażona jest fabrycznie w siatki przeciw owadom, a więc koniec z koszmarnymi letnimi nocami!

Prawdziwą rewelację pozostawiamy na koniec. Ramy naszych okien produkowane są z kompozytu poliestrowo – szklanego (nazwa ang. FIBERGLASS). Jest to tworzywo stosowane wszędzie tam gdzie od materiału konstrukcyjnego wymaga się specjalnych cech technicznych. Budowane są z niego m.in. jachty, szybowce, samoloty, przegrody termiczne itp.

O doskonałości konstrukcji technicznej okien z fiberglassu decydują w zasadzie dwa czynniki: 
 • stopień złożoności konstrukcji,
 • dopasowanie właściwości materiałów konstrukcyjnych do spełnianych przez nich funkcji.

Generalnie można powiedzieć, że konstrukcja prostsza jest rozwiązaniem lepszym, ponieważ posiada mniej elementów mogących być przyczyną awarii. Dobór cech materiału jest zazwyczaj problemem poszukiwania technologiczno - ekonomicznego optimum, ponieważ nasze wymagania bywają często wzajemnie sprzeczne, np. gdy chcemy  by nasz materiał był lekki, wytrzymały i jednocześnie tani. Odpowiedzią na takie wyzwanie są kompozyty poliestrowo szklane.

Dlaczego Fiberglass?

Fiberglass jest materiałem kompozytowym złożonym z włókien szklanych – ok. 70% i żywicy poliestrowej – 30%. Parametry fizyczne tego tworzywa stawiają go w czołówce współczesnych materiałów konstrukcyjnych. Fiberglass, chociaż też jest tworzywem sztucznym, nie ma nic wspólnego z powszechnie w oknach stosowanym PCW i nie należy go z nim porównywać. Są to dwa różne rodzaje materiałów o różnych cechach użytkowych, prowadzące w konsekwencji do różnych konstrukcji samego okna. Pod względem cech fizycznych bardziej celowym byłoby porównywanie zarówno materiału jak i finalnego wyrobu w postaci okna do stolarki aluminiowej.


Oto kilka cech fizycznych świadczących o idealnej przydatności Fiberglassu do produkcji okien:

W bardzo niskich temperaturach (- 40° C) fiberglass nie wykazuje tendencji do sztywnienia i kurczenia, prowadzących do nadmiernej kruchości i pękania materiału na skutek wzrostu wewnętrznych naprężeń. 

W temperaturach wysokich (+ 100° C), które mogą się pojawić na powierzchni okien w elewacjach południowych, fiberglass zachowuje całkowitą stabilność kształtu - nie ulega uplastycznieniu wykazując przy tym bardzo niską rozszerzalność termiczną. 

Rozszerzalność termiczna fiberglassu jest minimalna (5 × 10-6 / °K) i zbliżona do rozszerzalności termicznej szkła. Dzięki temu w uszczelnieniach pomiędzy ramiakiem a skrzydłem oraz między szkłem a profilem nie występują naprężenia związane z różną rozszerzalnością termiczną  dwóch współpracujących materiałów. Zjawisko to decyduje o trwałości uszczelnienia. Ponadto w przypadku długich ciągów okiennych (kilkanaście metrów) niepotrzebne są przerwy dylatacyjne między sekcjami okiennymi.
 • Fiberglass jest materiałem nie zapalnym i nieuplastyczniającym się pod wpływem temperatury. Spalić go można jedynie w otwartym ogniu. W sytuacji realnego pożaru, gdzie praktycznie poza betonem może ulec spaleniu wszystko, fiberglass w wyniku rozkładu termicznego nie wydziela żadnych toksycznych substancji.
 • Stabilność kształtu jest zupełna. Nie występuje tu zjawisko pełzania lub wypaczania. Fiberglass tak jak każdy materiał kompozytowy „pamięta” swój kształt. Właśnie ta cecha obok sprężystości i wytrzymałości mechanicznej materiału przy bardzo dużych odkształceniach spowodowała zastosowanie fiberglassu do produkcji wędek i tyczek do skoku w wzwyż.
 • Odporność chemiczna fiberglassu stawia go w rzędzie materiałów kwasopodobnych. Nie występuje tu zjawisko korozji czy też butwienia.
 • Wytrzymałość mechaniczna fiberglassu jest na tyle wysoka, że uzyskane profile nie wymagają dosztywnień. Dostępna literatura fachowa podaje następujące zestawienie porównawcze:
- wytrzymałość na zginanie ponad 10 razy wyższa niż PCW
- wytrzymałość na rozciąganie ponad 25 razy wyższa niż PCW
- wytrzymałość na uderzenia ponad 3 razy wyższa niż PCW
 • Wysoka termoizolacyjność fiberglassu oraz jego walory mechaniczne sprawiają, że jest on stosowany do konstruowania przegród termicznych. Przykładem mogą tu być obudowy chłodni lub przegrody termiczne w stolarce aluminiowej.
Przytoczone powyżej cechy fiberglassu spowodowały, iż znalazł on zastosowanie w budowie między innymi jachtów, szybowców i elementów karoserii samochodowych. Można śmiało powiedzieć, że fiberglass jako materiał konstrukcyjny profili okiennych nie posiada wad i przewyższa swoimi parametrami technicznymi inne stosowane materiały. Dotychczasowe jego zastosowanie w produkcji okien ograniczała trudność technologiczna w ukształtowaniu odpowiednio złożonego i cienkościennego profilu. Kanadyjska firma INLINE FIBERGLASS, którą mamy przyjemność reprezentować w Europie, poradziło sobie z tym problemem najlepiej na świecie. Opracowana przez nich technologia pozwala nie tylko wytwarzać profile o bardzo złożonych przekrojach, ale również uzyskiwać ekonomicznie uzasadnione tempo produkcji. Do polski okna z fiberglassu trafiły po raz pierwszy w roku 1991 i stanowiły wówczas wyrób całkowicie nowy i nieznany. W chwili obecnej okna fiberglass posiadają dobrą i stabilną pozycję w polskiej świadomości technicznej.

Jaki jest asortyment okien z Fiberglassu?

Asortyment okien z fiberglassu stanowią:
 • przeszklenia stałe,
 • okna rozwierane, uchylne oraz rozwieralno uchylne,
 • okna rozsuwane,
 • drzwi balkonowe rozwierane oraz rozwieralno uchylne,
 • drzwi balkonowe rozsuwane.

Każde z powyższych rozwiązań obarczone jest specyficznymi cechami użytkowymi stanowiącymi naturalną konsekwencję konstrukcji.

Okna stałe chociaż cechują się największą termoizolacyjnością  przy najniższej cenie, z reguły stanowią uzupełnienie okien otwieranych. Wyjątek stanowią pomieszczenia   z pełną klimatyzacją, gdzie otwieranie okien jest niepotrzebne a nawet – z uwagi na działanie systemu klimatyzacji – szkodliwe.

Okna lub drzwi balkonowe rozwierane, uchylne oraz rozwieralno uchylne są konstrukcjami powszechnie spotykanymi wykorzystującymi najczęściej okucia obwiedniowe. Poszczególne systemy, chociaż bardzo do siebie podobne, różnią się miedzy sobą kształtem profila oraz marką stosowanych okuć obwiedniowych. W przypadku okien z fiberglassu  zarówno okna stałe jak i okna lub drzwi balkonowe rozwieralno uchylne wykonywane są z kształtowników dwukomorowych zamkniętych. Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej fiberglassu nie stosuje się tu stalowych wzmocnień. Do okuwania okien standardowo stosowany jest system okuć SIEGENIA. System ten umożliwia dobranie właściwego okucia zarówno pod względem jego wytrzymałości – co wynika z wielkości i ciężaru skrzydła – jak            i wymagań specjalnych takich jak np. przeciwwłamaniowość czy mikrowentylacja.  Generalnie można powiedzieć, że zastosowanie okuć systemowych dobrej marki, jaką jest niewątpliwie SIEGENIA, daje bardzo szerokie możliwości rozwiązań praktycznych oraz gwarancję niezawodności działania. Dzięki dostosowaniu kształtowników fiberglass do przyjętych w Europie standardów możliwe jest – na życzenie Klienta – zastosowanie okucia innej renomowanej firmy takiej jak ROTO czy Winkhaus.


Okna i drzwi balkonowe rozsuwane to kolejna bardzo ciekawa grupa okien z fiberglassu. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie – skąd pochodzi ten system okien – rozwiązania takie są tak powszechnie stosowane jak w Europie system rozwieralno uchylny. Uzasadnienie tej popularności tkwi w pewnych zaletach systemu rozsuwanego, które można podzielić na dwie grupy:
 • zalety użytkowe- skrzydło nie „zamiata” parapetu, nie zawadza o firanki, jest całkowicie odporne na przeciągi i nie ingeruje we wnętrze pomieszczenia co w przypadku drzwi balkonowych  ma bardzo duże znaczenie praktyczne.
 • zalety konstrukcyjne- okno nie wymaga specjalistycznych często bardzo złożonych okuć co upraszcza znacznie jego budowę i decyduje o długiej bezawaryjnej pracy.

Godne szczególnego polecenia są w tej grupie drzwi balkonowe rozsuwane typu PATIO DOOR, które pomimo znacznych rozmiarów dopuszczalnych, dzięki wyjątkowo prostej konstrukcji, charakteryzują się wysoką niezawodnością działania, zapewniając przy tym wysoką termoizolacyjność i znakomity efekt stylistyczny.
Wszystkie okna i drzwi balkonowe mogą być fabrycznie wyposażone w siatki przeciw owadom.

Jaki jest poziom tłumienia dźwięku?

Poziom tłumienia dźwięku w pakiecie zespolonym poprawia się wraz ze wzrostem jego szerokości i ilości warstw przez które przechodzi fala dźwiękowa. Ponieważ poziom ten zależy również od tego przez ile przegród o różnych gęstościach musi przejść fala dźwiękowa, w pakiecie dwuszynowym stosuje się następujące rozwiązania:
 • zastosowanie dwóch szyb o różnych grubościach
 • zastosowanie szkła klejonego z folią lub żywicą w środku
 • wypełnienie przestrzeni międzyszybowej gazem

Wymienione powyżej zabiegi pozwalają uzyskiwać poziom dźwiękoizolacyjności w pakiecie dwuszynowym porównywalny dźwiękoizolacyjnością pakietu trzyszybowego. Reasumując można stwierdzić, że przy współcześnie dostępnych gatunkach szkła typu float, zarówno współczynnik przenikania ciepła jak i poziom tłumienia dźwięku w pakiecie dwuszybowym, może uzyskać wartości zgodne z wymaganiami Klienta. 

Co charakteryzuje podstawowe gatunki szkła float?

niskoemisyjne

Szkło posiada naniesioną w procesie produkcji powłokę z tlenków metali. Użyte w zestawach termoizolacyjnych znacznie poprawia parametry cieplne szyby zespolonej. Szkło odbija ciepło z pomieszczenia i nie pozwala mu wydostać się na zewnątrz, ponadto eliminuje w znacznym stopniu efekt kondensacji pary wodnej oraz zjawisko „ciągnięcia” zimna od okna.

laminowanie

Szkło zbudowane jest z minimum dwóch warstw szkła sklejonego folią PVB. Wytrzymałość na uderzenia uzależniona jest od liczby warstw szkła oraz folii. W zależności od konstrukcji szyby posiada własności szkła bezpiecznego, przeciwwłamaniowego bądź kuloodpornego.

przeciwsłoneczne

Ze względu na wygląd szkła i metodę redukcji energii słonecznej można je podzielić na absorpcyjne i refleksyjne. Szkło absorpcyjne jest barwione w masie dzięki czemu pod wpływem promieni słonecznych nagrzewa się, absorbując w ten sposób energię słoneczną. Szkło refleksyjne dodatkowo pokryte jest powłoką odbijającą promienie słoneczne.


Jaka jest gwarancja na okna z Fiberglassu?

Gwarancja na oferowane przez firmę ANSAN okna wynosi 5 lat. Przy czym nie rozdzielamy tej gwarancji na składowe typu: trwałość kolorów, okucia, szkło itp. Istotę naszej gwarancji można przekazać słowami: przez wiele lat okno będzie pełnić wszystkie swoje funkcje w sposób prawidłowy, natomiast przez pięć lat, w razie wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji użytkowników. Jedynym istotnym warunkiem uzyskania takiej gwarancji jest skorzystanie w trakcie montażu z autoryzowanej ekipy montażowej.

Dlaczego okna z Fiberglassu mają wyjątkowo estetyczny wygląd?

Konsekwencją zastosowania określonego materiału konstrukcyjnego do produkcji okien  jest grubość i stopień złożoności profilu. Okna wykonane z Fiberglassu na tle innych spotykanych rozwiązań, zaskakują smukłością kształtowników co powoduje wrażenie wyjątkowej estetyki i lekkości konstrukcji.

Estetyka okien z fiberglassu jest oczywiście wynikiem cech fizycznych tego tworzywa. Dzięki całkowitej odporności na trwałe odkształcenia typu „pełzanie” oraz wysokiej termoizolacyjności fiberglassu profil nie wymaga usztywnień i jest wystarczająco ciepły nawet w układzie jednokomorowym. W efekcie tych cech technicznych możliwe jest uzyskanie ciekawej stylistyki okien z Fiberglassu, wynikającej ze smukłości stosowanych tu profili. Wąska rama sprawia bowiem wrażenie lekkiej przez co estetycznej konstrukcji, dając jednocześnie więcej światła (wyższy stosunek powierzchni szkła do całkowitej powierzchni okna).

Na zakończenie warto uzmysłowić sobie, że o efekcie wizualnym i charakterze całego budynku, zarówno od strony elewacji jak i wnętrza, decyduje w dużej mierze rodzaj zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakończenie, które powinno być początkiem.

Współczesny świat charakteryzuje się ogromnym tempem rozwoju technologii. Zwykły człowiek, przy braku rzetelnej informacji, może się w tym wszystkim pogubić lub nawet zostać wprowadzonym w błąd. Nikt przecież nie jest fachowcem we wszystkich dziedzinach. Na handlowcach spoczywa więc ogromna odpowiedzialność przekazywania rzetelnych informacji. Powyższy tekst jest próbą takiego obiektywnego przekazu, który pomoże Państwu w podjęciu trafnej decyzji.

Cena?

Proszę się nie martwić o cenę. Jest ona konkurencyjna do cen innych nowoczesnych rozwiązań. A kłopoty z montażem? Żadnych – zrobimy to w 8 godzin z posprzątaniem. Zapraszamy do naszych Biur i Przedstawicielstw Handlowych.

Przejd� do:

 

Copyright - ANSAN | Projekt: pavlik design